Parkeren in
Roeselare

Parkeervergunningen

 • Iedereen die in Roeselare woont of een zorgfunctie uitoefent, heeft recht op een parkeervergunning.  U vraagt ​​deze eenvoudig aan via het elektronisch loket of in onze parkingshop.

 

 

Bewoners

Wie gedomicilieerd is in een betalende of blauwe zone in Roeselare kan een bewonerskaart aanvragen.

 • De houder van een bewonerskaart kan onbeperkt parkeren in zijn gebied (bepaald bij uitgifte).
 • Een bewonerskaart is gekoppeld aan het kenteken van uw voertuig.  Zo weet de parkeerwachter of het voertuig in die zone geparkeerd kan worden.
 • Een bewonerskaart kan enkel aangevraagd worden voor een in België ingeschreven voertuig.
 • U kunt maximaal 2 bewonerskaarten per adres aanvragen.

 

Bewonerszones van Roeselare

Tweedeverblijvers kunnen per woning in een betalende of blauwe zone één parkeerkaart aankopen voor 100,00 € per jaar.

 

VOOR WIE ?

Elke persoon gedomicilieerd in de blauwe of betalende zone van de stad Roeselare.

Let op : Straten waar u NIET mag parkeren met uw bewonerskaart :

 • Wallenstraat
 • Manestraat
 • Grote Markt
 • Ooststraat (ook het stukje stationsplein)
 • Noordstraat
 • Sint Amandstraat (aanpalend Noordstraat tot aan de lichten)
 • Henri Horriestraat
 • Jan Mahieustraat
 • Delaerestraat
 • Alfons Blommeplein
 • Sint-Michielsplein
 • Zuidstraat
 • Vrouwenstraat

 

 

Een tijdelijke bewonerskaart aanvragen voor een vervangvoertuig ?

U kan een tijdelijke bewonerskaart aanvragen indien u met een vervangwagen rijdt.  Vraag een attest in uw garage dat verklaart dat u met een vervangwagen rijdt en vraag daarmee in de parkingshop of online via het e-loket uw tijdelijke kaart aan.

 

VEREISTE DOCUMENTEN ?

 • Uw identiteitskaart.
 • Het kentekenbewijs van je voertuig – Deel I.
 • Indien u over een lease- of bedrijfswagen beschikt : het bewijs van uw bedrijf dat u de hoofdbestuurder bent of de statuten van uw bedrijf als u bedrijfsleider bent.

 

HOE AANVRAGEN ?

U vraagt ​​uw bewonerskaart snel en eenvoudig aan via ons e-loket.

Lukt het niet om uw bewonerskaart aan te vragen via het e-loket, dan kunt u contact opnemen met onze parkingshop.

 

 

HOE GEBRUIKEN ?

 

In Roeselare zijn alle parkeervergunningen gedigitaliseerd.  Je ontvangt dus geen fysieke kaart meer.

Uw aangekochte parkeervergunning wordt na betaling geactiveerd in onze database. U hoeft dus verder niets te doen.

 

 

Medisch personeel

Elke zorgverlener werkzaam in de stad Roeselare kan een parkeerabonnement voor zorgverleners aanvragen.

 

Categorie 1

Huisartsen, thuisverplegers, kinesisten, dierenartsen

 

Elke zorgverlener werkzaam in de stad Roeselare (huisartsen, verpleeghulpen, fysiotherapeuten, dierenartsen) heeft recht op een parkeerabonnement voor zorgverleners (categorie 1).

 • De houder van een parkeerabonnement voor zorgverleners (categorie 1) kan gedurende aansluitende periodes van maximaal 1 uur gratis parkeren in de betalende en blauwe zone van Roeselare. Het is verplicht om altijd uw parkeerschijf te plaatsen en uw parkeertijd aan te geven.
 • Een parkeerabonnement voor zorgverleners (categorie 1) is gekoppeld aan het kenteken van uw voertuig. Zo weet de parkeerwachter of het voertuig in dat gebied geparkeerd kan worden.

 

TARIEF ?

Voor een parkeerabonnement voor zorgverleners (categorie 1) betaal je 50,00 € per jaar, per voertuig.

 

VOOR WIE ?

Onderstaande zorgverleners kunnen een parkeerabonnement voor zorgverleners (categorie 1) aanvragen :

 • Huisartsen
 • Thuisverplegers
 • Kinesisten
 • Dierenartsen

 

Een tijdelijk parkeerabonnement voor zorgverleners (categorie 1) aanvragen voor een vervangvoertuig.

U kan een tijdelijk parkeerabonnement voor zorgverleners (categorie 1) aanvragen indien u met een vervangwagen rijdt.  Vraag een attest in uw garage dat verklaart dat u met een vervangvoertuig rijdt en vraag daarmee in de parkingshop of online via het e-loket uw tijdelijke kaart aan.

 

VEREISTE DOCUMENTEN ?

 • Uw identiteitskaart.
 • Het kentekenbewijs van uw voertuig – Deel I.
 • Een bewijs van erkenning door het RIZIV (of door het RIZIV erkende zorgverlener of organisatie) of een bewijs van erkenning door de Vlaamse Gemeenschap als erkende thuiszorgverlener.
 • Een “verklaring op eer” dat u huisbezoeken doet in Roeselare.

 

HOE AANVRAGEN ?

U vraagt ​​uw parkeerabonnement voor zorgverleners (categorie 1) snel en eenvoudig aan via onze e-loket.

Lukt het niet om uw bewonerskaart aan te vragen via het e-loket, dan kunt u contact opnemen met onze parkingshop.

 

HOE GEBRUIKEN ?

In Roeselare zijn alle parkeervergunningen gedigitaliseerd.  Je ontvangt dus geen fysieke kaart meer.

Uw aangekochte parkeervergunning wordt na betaling geactiveerd in onze database. U hoeft dus verder niets te doen.

 

Opgelet !  U dient uw parkeerschijf altijd te gebruiken om uw parkeertijd aan te geven en altijd voor een aaneengesloten periode van maximaal één uur.

 

 

Categorie 2

Gezondheidsorganisaties aangesloten bij SEL

Iedere actieve zorgverlener in de stad Roeselare die aangesloten is bij SEL, heeft recht op een parkeerabonnement voor zorgaanbieders (categorie 2).

 • De houder van een parkeerkaart voor zorgverleners (categorie 2) kan gratis parkeren in de betalende en blauwe zone van Roeselare voor een aaneengesloten periode van maximaal één uur. Het is verplicht om altijd uw parkeerschijf te plaatsen en uw parkeertijd aan te geven.
 • Aan een parkeerabonnement voor zorgverleners (categorie 2) kunnen maximum 3 nummerplaten gekoppeld worden.

TARIEF ?

U betaalt 50,00 € per jaar voor een parkeerabonnement voor zorgverleners (categorie 2).

 

VOOR WIE ?

Organisaties voor zorgverstrekking die aangesloten zijn bij SEL (samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg) en niet behoren tot categorie 1.

 

VEREISTEN DOCUMENTEN ?

 • Uw identiteitskaart.
 • Het kentekenbewijs van uw voertuig – Deel I.
 • Een bewijs van aansluiting bij SEL.
 • Een “verklaring op eer” dat u huisbezoeken doet in Roeselare.

 

HOE AANVRAGEN ?

U vraagt ​​uw parkeerabonnement voor zorgverleners (categorie 2) snel en eenvoudig aan via onze e-loket.

Lukt het niet om uw bewonerskaart aan te vragen via het e-loket, dan kunt u contact opnemen met onze parkingshop.

 

HOE GEBRUIKEN ?

In Roeselare zijn alle parkeervergunningen gedigitaliseerd.  Je ontvangt dus geen fysieke kaart meer.

Uw aangekochte parkeervergunning wordt na betaling geactiveerd in onze database. U hoeft dus verder niets te doen.

 

Opgelet ! U dient uw parkeerschijf altijd te gebruiken om uw parkeertijd aan te geven en altijd voor een aaneengesloten periode van maximaal één uur.

E-LOKET

Je parkeervergunning aanvragen via het E-Loket

vraag uw perkeervergunning aan

 

 

 

Controleer hier de gegevens in verband met uw retributie

UW RETRIBUTIE

 

 

Plan

 • Zone 1
 • Zone 2
 • Zone 3
 • Zone 4
 • Zone 5
 • Zone 6

Contact

PARKEREN ROESELARE N.V.

 • Parkingshop
  Parking De Munt
  Henri Horriestraat 29, B-8800 Roeselare
 • +32 (0) 51 14 01 70
 • Mail : roeselare@effia.be

U kan terecht in de parkingshop :

 • Voor meer informatie over het parkeerplan.
 • Als u direct uw parkeerretributie wilt betalen.
 • Voor het aanvragen en uitgeven van een parkeervergunning.
 • Voor een klacht.

 

 

Bijkomende informatie :

PARKEREN ROESELARE N.V.

BTW BE 0821 582 377

Hoofdkantoor :

Monseigneur Ladeuzeplein 20, B-3000 Leuven

 

 

 

 

FAQ’s

Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij, vul dan het contactformulier in.

Sinds 2002 is parkeercontrole niet langer strafbaar. Steden en gemeenten zijn dus verantwoordelijk voor het organiseren van het beheer van hun parkings en kunnen dit uitbesteden aan een privébedrijf zoals N.V. PARKEREN ROESELARE.

PARKEREN ROESELARE controleert bijvoorbeeld betalende en blauwe zones en parkeren met bewonerskaarten.

PARKEREN ROESELARE vraagt ​​de gegevens van uw kenteken op bij de DIV (Dienst Inschrijving Voertuigen).  Dit is volledig conform de bepalingen van de DIV en geautoriseerd door de Gegevensbeschermingsautoriteit.  PARKEREN ROESELARE kan dan de te verzamelen identiteitsgegevens gebruiken. Hierdoor komt de eerste aanmaning inderdaad van PARKEREN ROESELARE zelf. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Gegevensbescherming.

Ga met uw geldige parkeerkaart, abonnement of parkeervergunning naar de parkingshop of stuur ons een kopie via het elektronisch loket.

 

Wij vragen u vriendelijk om het verschuldigde bedrag, met vermelding van het referentienummer in de vorm van een gestructureerde mededeling, te storten op rekeningnummer BE82 3751 0485 5968.

Aandacht !  Je moet altijd de maximale parkeertijd respecteren, ook als de parkeerautomaat niet werkt. U geeft dan altijd uw parkeertijd aan met uw blauwe parkeerschijf.

Indien de parkeerautomaat niet heeft gewerkt en u de instructies heeft opgevolgd, kunt u via het elektronisch loket contact met ons opnemen zodat wij uw dossier kunnen inzien.

 

Neem uw parkeerkaart mee. U ontvangt per post een uitnodiging om te betalen en u kunt de parkeerkaart als bewijs gebruiken.

Ja, in Roeselare kan je meerdere retributies per dag ontvangen. Één retributie geldt voor een halve dag parkeren.

Betaalt u niet binnen de vooropgestelde termijn, dan ontvangt u een herinneringsbrief.  Administratiekosten worden naast uw erelonen per post gefactureerd :

 • 1e herinnering : gratis.
 • Tweede herinnering : 3,00 €.
 • Voor een laatste aanmaning per aangetekend schrijven wordt een meerkost van 7,00 € aangerekend.

Een vergunning voor de inname van het openbaar domein vraag je digitaal aan via deze link of kom langs op het gemeentehuis van Roeselare.  Voor een IOD-vergunning betaalt u € 0,50 per m²/dag.

Ja, u kunt een verblijfsvergunning aanvragen zodra u een wijziging van verblijfplaats heeft aangevraagd en u het officiële document “model 2” kunt voorleggen.

 

Nee, je kan het niet. Nieuwe eigenaren dienen zelf een bewonerskaart aan te vragen.

Op de volgende locaties kunt u uw elektrische auto opladen :

Opgelet : in de betalende zone (2, 3 en 5) en in de blauwe zone (6) moet je de beperkte parkeertijd respecteren.

 • Izegemsaardeweg, doodlopende weg naar sporthal (2 plaatsen)
 • Brugsesteenweg, nabij huisnummer 13 (2 plaatsen)
 • Botermarkt, doodlopende weg richting residentie De Beuterblomme (2 plaatsen)
 • Rumbeke, Kerkplein, nabij huisnummer 31 (2 plaatsen)
 • Sint-Amandsstraat, nabij het spoorviaduct (2 plaatsen)
 • Onze-Lieve-Vrouwemarkt, parking (2 plaatsen)

Parkingshop

Parking De Munt

Henri Horriestraat 29, B-8800 Roeselare

Tél. : +32 (0) 51 14 01 70

Mail : roeselare@effia.be